【Pairings/Tee Times】 Update 05/20 15:03

42nd Japan Women's Open Golf Championship 2009

ROUND 4 [Entry 64] @:Amateur player

Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 08:10 1H Yuka Kuriyama 72 76 79 77 304
Mai Arai CHIBA 74 75 78 72 299
2 08:17 1H @ Miki Sakai FUKUSHIMA 70 79 77 80 306
Kazu Yazaki TOKYO 73 76 77 80 306
3 08:24 1H Makoto Takemura OSAKA 73 73 78 76 300
Kaori Yamamoto 73 74 77 77 301
4 08:31 1H @ Nanae Shinzato HYOGO 74 75 75 75 299
Esther Lee Korea 77 72 75 75 299
5 08:38 1H Mizuho Ozawa 78 71 75 75 299
Midori Yoneyama AICHI 72 74 77 68 291
6 08:45 1H Na-Ri Lee Korea 76 73 74 75 298
Erika Kikuchi HOKKAIDO 73 74 75 70 292
7 08:52 1H Rikako Morita KYOTO 72 76 74 73 295
Izumi Narita KUMAMOTO 74 75 73 70 292
8 08:59 1H Michiko Hattori AICHI 75 74 73 74 296
Yukari Nishiyama KANAGAWA 71 78 73 84 306
9 09:08 1H Rui Kitada FUKUOKA 71 71 79 71 292
Yeo-Jin Kang Korea 73 70 78 75 296
10 09:15 1H Woo-Soon Ko Korea 72 72 77 75 296
Hyun-ju Shin Korea 71 73 77 72 293
11 09:22 1H Yumika Adachi 72 75 74 77 298
Tomoko Kusakabe 72 76 73 74 295
12 09:29 1H Yuko Saito TOCHIGI 73 70 76 75 294
Momoyo Yamazaki 68 75 76 75 294
13 09:36 1H Yui Kawahara IBARAKI 73 72 74 74 293
Yuko Mitsuka IBARAKI 73 72 74 76 295
14 09:43 1H Eun-Hee Ji Korea 70 76 73 73 292
Ji-Hee Lee Korea 71 75 73 75 294
15 09:50 1H @ Miho Mori MIE 72 74 73 70 289
Miyari Honda HOKKAIDO 73 73 73 75 294
16 09:57 1H Tamie Durdin Australia 68 78 73 74 293
Nobuko Kizawa TOKYO 70 71 77 72 290
17 10:07 1H Yun-Jye Wei Chinese Taipei 73 72 73 75 293
Tomomi Hirose 72 77 69 70 288
18 10:14 1H Saori Ikushima 71 69 77 75 292
Chie Arimura KUMAMOTO 75 70 72 74 291
19 10:21 1H Li-Ying Ye Unknown 73 74 70 77 294
Sakurako Mori IBARAKI 74 74 69 77 294
20 10:28 1H Nikki Campbell Australia 71 69 76 69 285
Namika Omata 70 72 74 73 289
21 10:35 1H Yuka Shiroto AOMORI 72 71 73 74 290
Mayu Hattori AICHI 70 76 70 69 285
22 10:42 1H Ah-Reum Hwang Korea 73 73 70 74 290
Mayumi Shimomura IBARAKI 66 75 74 78 293
23 10:49 1H Hiromi Mogi GUNMA 73 73 69 71 286
Ji-Woo Lee Korea 76 70 69 71 286
24 10:56 1H Akane Iijima CHIBA 74 73 68 71 286
Ayako Uehara OKINAWA 70 74 70 76 290
25 11:06 1H Yuki Ichinose KUMAMOTO 75 73 66 73 287
Eun-A Lim Korea 68 74 71 73 286
26 11:13 1H Mi-Jeong Jeon Korea 73 72 68 73 286
Sakura Yokomine KAGOSHIMA 70 68 74 65 277
27 11:20 1H Yukari Baba FUKUOKA 67 73 72 73 285
Yuri Fudo KUMAMOTO 70 70 72 70 282
28 11:27 1H @ Harukyo Nomura KANAGAWA 73 69 70 74 286
Shinobu Moromizato OKINAWA 72 70 70 69 281
29 11:34 1H Miki Saiki HIROSHIMA 71 71 70 71 283
Momoko Ueda KUMAMOTO 71 72 69 73 285
30 11:41 1H Ai Miyazato OKINAWA 73 71 68 68 280
Miho Koga KUMAMOTO 70 74 68 71 283
31 11:48 1H Saiki Fujita TOCHIGI 70 73 68 74 285
Bo-Bae Song Korea 69 69 71 68 277
32 11:55 1H Akiko Fukushima KANAGAWA 68 70 71 74 283
Mika Miyazato OKINAWA 67 68 70 78 283