Course Stats JGA Home
95th Japan Amateur Golf Championship 2010
[ QUALIFYING ROUND 2 / HOLE 10 ]
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Albatross Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Others
    Keisuke Otawa   Hidenori Izawa Yosuke Asaji  
    Hideto Kobukuro Takayoshi Iseki Daijiro Izumida  
    Zenichiro Komido Yuki Inamori Hajime Suzawa  
    Tomohiro Saito Makoto Iwasaki Ryosuke Narimatsu  
    Yuga Shimamoto Kosuke Ueda Hirokazu Yoshinari  
    Satoshi Hara Tomohiro Umeyama    
    Yoshinori Fujimoto Takeshi Eno    
    Naoya Matsuda Takashi Endo    
      Keitaro Ogi    
      Tomoyuki Otsuka    
      Tomio Otomo    
      Yoshinori Okuda    
      Toshihiro Odahara    
      Takaya Onoda    
      Katsuyuki Kaida    
      Hiromichi Kakuta    
      Hideaki Kajiwara    
      Ryutaro Kato    
      Hiroyuki Kameishi    
      Yutaro Kuga    
      Naohiro Kurokawa    
      Jinichiro Kozuma    
      Katsuya Kobayashi    
      Toshiaki Kobayashi    
      Kazuhiro Gon    
      Yukinori Saiki    
      Yoshinori Sakakibara    
      Yoshifumi Sugishita    
      Minoru Sugiyama    
      Seiji Taoka    
      Tomoya Tanaka    
      Masayoshi Tanaka    
      Mitsumasa Tamura    
      Hiroki Chino    
      Yongi Chan    
      Yutaka Toyoshima    
      Shindo Ninomiya    
      Shohei Hasegawa    
      Takuya Higa    
      Kota Hirai    
      Yu Fujii    
      Futoshi Fujita    
      Masatoshi Hori    
      Taiki Homma    
      Shingo Matsuo    
      Riito Mieno    
      Akio Mizukami    
      Atsushi Murakami    
      Akitoshi Moriki    
      Takahiro Yamamoto    
0 0 8 81 50 5 0
CLOSE