HOME
Championship
Full Leaderboard
Full Leaderboard/Scorecards
Course Stats
Hole Locations
Pairings/Tee Times
Weather Information
Players
Championship Information
Photo Gallery
Past Champions
Championship Schedule
Pairings/Tee Times
  Update 11/12 15:47
27th Japan Grand-Senior Golf Championship 2021 Print
[ ROUND 1 ] Entry 113  ROUND 1 2 ★:Exempt player
Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2
1 08:00 1H Hideki Aoki SAGA 72 - 72
Toyoji Umehara SHIZUOKA 80 - 80
Mamoru Sugimoto HOKKAIDO 75 - 75
Yukikazu Enomoto KANAGAWA 74 - 74
2 08:10 1H Seiji Aoki MIE 75 - 75
Seiichi Iso TOCHIGI 74 - 74
Yukihisa Fukuzumi HOKKAIDO 81 - 81
Shigeru Sekiguchi GUNMA 76 - 76
3 08:20 1H Takao Akama TOKYO 78 - 78
Shigenobu Okawa FUKUOKA 74 - 74
Yukikazu Nakajima 73 - 73
Akihito Obara GIFU 75 - 75
4 08:30 1H Kyuzo Tomita IBARAKI 70 - 70
Yoji Nojima YAMAGUCHI 79 - 79
Kanehiro Iijima KANAGAWA 77 - 77
Masaaki Ueki FUKUOKA 78 - 78
5 08:40 1H Osamu Kasugai GIFU 82 - 82
Teiichi Oda OKAYAMA 76 - 76
Hisao Suzuki CHIBA 72 - 72
Masashi Maemichi HOKKAIDO 80 - 80
6 08:50 1H Hirofumi Enishi TOKUSHIMA 74 - 74
Toru Ogawa MIE 82 - 82
Akira Nakayama OSAKA 75 - 75
Toshiaki Murata HIROSHIMA 82 - 82
7 09:00 1H Toshio Shirai CHIBA 80 - 80
Hidekazu Takahashi FUKUSHIMA 79 - 79
Kazutoshi Kawamura KYOTO 82 - 82
Kiyohisa Yamaguchi NAGASAKI 77 - 77
8 09:10 1H Osamu Joju NIIGATA 79 - 79
Motoyoshi Yabuki TOKYO 79 - 79
Osamu Sakai MIE 85 - 85
Toshio Kamada HOKKAIDO 76 - 76
9 09:20 1H Motoichi Matsuda CHIBA 82 - 82
Kanji Okunaka OSAKA 72 - 72
Ken Takano IBARAKI 77 - 77
Masanobu Noda AICHI 86 - 86
10 09:30 1H Kenichi Sato OITA 74 - 74
Goro Yamamoto IBARAKI 75 - 75
Daichi Suzuki AKITA 82 - 82
Shigeru Yajima 78 - 78
11 09:40 1H Takamitsu Manabe FUKUOKA 81 - 81
Risaku Hikichi OSAKA 76 - 76
Kenji Mizuno AICHI 77 - 77
Saburo Hayashi SAITAMA 77 - 77
12 09:50 1H Shoichi Matsuo KUMAMOTO 82 - 82
Kiyoshi Miyamoto SAITAMA 73 - 73
Hitoshi Higashiyama HYOGO 73 - 73
Toshihiro Masaki NAGASAKI 80 - 80
13 10:00 1H Toshio Kusumoto MIYAZAKI 75 - 75
Yoshiyuki Uemura YAMAGUCHI 80 - 80
Sadao Hiraishi TOKYO 83 - 83
  - -  
14 10:10 1H Norio Usami FUKUSHIMA 82 - 82
Misumi Ota KAGOSHIMA 85 - 85
Koichi Yamada GUNMA 81 - 81
Naotsugu Yokoyama AICHI 79 - 79
15 10:20 1H Hisami Sugisaki TOKYO 79 - 79
Kunio Maeda HOKKAIDO 83 - 83
Kazuyuki Watanabe 73 - 73
Koshin Inoue KOCHI 75 - 75
16 08:05 10H Hirokazu Tanaka OSAKA 74 - 74
Toshinobu Sugimoto TOYAMA 90 - 90
Hidetoshi Suzuki TOCHIGI 82 - 82
Makoto Ishihara EHIME 78 - 78
17 08:15 10H Shumei Sai HYOGO 78 - 78
Masaru Nishimura HIROSHIMA 71 - 71
Hiroshi Kitahara NAGASAKI 80 - 80
Masaru Inoue OSAKA 78 - 78
18 08:25 10H Takahisa Komatsuzaki 80 - 80
Toshio Akiyama 76 - 76
Masaji Yamaguchi TOKYO 81 - 81
Hiroaki Osawa GIFU 76 - 76
19 08:35 10H Tomohiro Kojima AICHI 73 - 73
Kenjiro Tanaka GIFU 84 - 84
Yoshimi Nakashima KAGOSHIMA 75 - 75
Toshihiko Hasegawa SAITAMA 82 - 82
20 08:45 10H Mitsunori Kusaka HIROSHIMA 78 - 78
Toyoaki Nishida SHIZUOKA 79 - 79
Yoshitaka Yada MIE 81 - 81
Masaru Nakanishi OSAKA 73 - 73
21 08:55 10H Ryuji Yamada HYOGO 81 - 81
Keiichi Takata HIROSHIMA 80 - 80
Makoto Shimamura CHIBA 82 - 82
Hideaki Sato HYOGO 78 - 78
22 09:05 10H Masaki Utsunomiya OSAKA 80 - 80
Kiyoshi Nakamura IBARAKI 84 - 84
Jiro Fujimoto TOKYO 77 - 77
Mitsuo Maki HIROSHIMA 81 - 81
23 09:15 10H Toshiro Yasui HIROSHIMA 82 - 82
  - -  
Eiichi Matsui FUKUI 81 - 81
Fumio Tomita IBARAKI 77 - 77
24 09:25 10H Ryoichi Takeyama AICHI 83 - 83
Koichi Kurita EHIME 76 - 76
Kiyofumi Tanaka KAGOSHIMA 74 - 74
Yasuo Owada GUNMA 77 - 77
25 09:35 10H Masatoshi Saito SAITAMA 80 - 80
Yoshinari Kanebayashi OSAKA 79 - 79
Hideki Yasutomi CHIBA 84 - 84
Masahiro Yamada HIROSHIMA 74 - 74
26 09:45 10H Etsuro Tanaka AICHI 80 - 80
Toshio Taniguchi KUMAMOTO 76 - 76
Akihiro Nemoto SAITAMA 75 - 75
Kazunari Nimura FUKUOKA 76 - 76
27 09:55 10H Nobuaki Sakurai CHIBA 78 - 78
Kazuo Hasegawa KYOTO 80 - 80
Yoshiharu Sato FUKUOKA 78 - 78
  - -  
28 10:05 10H Masanori Kondo NAGASAKI 81 - 81
Junshin Fukushima ISHIKAWA 77 - 77
Junichi Mikawa SHIGA 80 - 80
Hiroshi Yoshida SHIZUOKA 79 - 79
29 10:15 10H Satoshi Ogawa FUKUOKA 81 - 81
Fukujiro Nagao GIFU 77 - 77
Kensuke Kotera FUKUOKA 78 - 78
Kenji Watanabe SHIZUOKA 78 - 78
Page top
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査