Course Stats JGA Home
26th Japan Women's Mid-Amateur Golf Championship 2022
[ ROUND 2 / HOLE 5 ]
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Albatross Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Others
    Momoe Onaka   Asuka Ishii Emi Saiki Atsuko Tanaka
    Mikiko Shiota Rie Ito Keiko Sakoda  
    Hikari Nakamura Yu Imada Emi Sawada  
    Maki Honda Shiho Iwazaki Hiroko Tsutsumi  
      Miku Iwata Yoko Namura  
      Takami Ota Akiko Miura  
      Riko Omiya Tsukiko Miyasaka  
      Kikumi Oyake Nachi Miyamoto  
      Shinoka Osada Miyuki Yasui  
      Mieko Ochiai Yuna Yamashita  
      Yasuyo Kajita    
      Mieko Katsu    
      Hitomi Kato    
      Kayo Kanai    
      Sayaka Kawakita    
      Rina Kawamori    
      Kyungja Kim    
      Mi Hye Kim    
      Rika Kudo    
      Mie Kumagai    
      Etsuko Kurihara    
      Chikayo Kojima    
      Ayaka Sato    
      Kyoko Sawa    
      Ayako Sawai    
      Mayumi Sawabe    
      Yoko Shiragami    
      Manami Shirahama    
      Ikuko Suzuki    
      Tomoko Suzuki    
      Mayu Suzuki    
      Miho Suzuki    
      Miki Takano    
      Keiko Takahashi    
      Miyako Takahashi    
      Minami Takezawa    
      Miho Tazawa    
      Wakako Tosaka    
      Yoshie Nakaoka    
      Ayano Nakata    
      Saho Nakamura    
      Yuki Nakamori    
      Yukari Nakayama    
      Hiromi Nishishita    
      Kaori Hayakawa    
      Mio Hara    
      Yoshino Hitomi    
      Etsuko Hirata    
      Miki Fujii    
      Shinobu Fujiuchi    
      Kaori Fujiwara    
      Kyoko Hoshino    
      Hazuki Hosono    
      Keiko Maeda    
      Mayumi Makigusa    
      Ritsuko Matsuo    
      Fumie Matsuoka    
      Kaori Matsuyama    
      Itsuko Miki    
      Naoko Murata    
      Yuko Moriguchi    
      Mina Morisue    
      Atsuko Moriya    
      Kimiko Yasuda    
      Kumi Yamaguchi    
      Aiko Yamasaki    
      Marie Yamatake    
      Kie Yamamoto    
      Naomi Yoshimoto    
      Akiko Wada    
0 0 4 39 70 10 1
CLOSE