HOME
Championship
Full Leaderboard
Full Leaderboard/Scorecards
Course Stats
Hole Locations
Pairings/Tee Times
Weather Information
Players
Championship Information
Past Champions
Championship Schedule
Full Leaderboard
  Update 11/21 15:08
19th Japan Mid-Amateur Golf Championship 2014 Print
[ ROUND 3 ]  ROUND 1 2 3 ★:Exempt player
Playoff Information
Champion Comment
Masaya Takahashi
POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2 R3
1 Masaya Takahashi -3 +3 F 70 68 75 213
2 Shindo Ninomiya -3 -3 F 74 70 69 213
3 Minoru Sugiyama -2 -3 F 73 72 69 214
4 Akio Mizukami -1 +2 F 71 70 74 215
5 Yutaka Toyoshima ±0 -1 F 72 73 71 216
6 Takayoshi Iseki +1 ±0 F 74 71 72 217
Kota Hirai +1 ±0 F 74 71 72 217
Takanori Enoki +1 ±0 F 74 71 72 217
Kazuki Mikami +1 +1 F 72 72 73 217
Mitsunori Kaneko +1 ±0 F 75 70 72 217
Akira Teranishi +1 +2 F 72 71 74 217
12 Koji Miyamoto +2 +1 F 74 71 73 218
Hironobu Kin +2 +2 F 74 70 74 218
14 Takahiro Ogawa +3 +1 F 73 73 73 219
15 Tomoki Ota +4 -2 F 78 72 70 220
Shigeharu Otsuji +4 +1 F 75 72 73 220
Yoshinori Sakakibara +4 +2 F 71 75 74 220
Jun Ohara +4 +3 F 73 72 75 220
Kazuhiro Kodani +4 +4 F 73 71 76 220
20 Masaki Sato +5 ±0 F 76 73 72 221
Kazuki Kubota +5 +1 F 75 73 73 221
Kanji Okunaka +5 +2 F 72 75 74 221
23 Koji Uno +6 ±0 F 79 71 72 222
Kenji Kamada +6 -1 F 77 74 71 222
Eiji Ichise +6 +3 F 73 74 75 222
Kaoru Takahashi +6 +3 F 70 77 75 222
27 Naoki Kasajima +7 +1 F 72 78 73 223
Masanori Miyazono +7 +1 F 72 78 73 223
Naohiro Kurokawa +7 +2 F 75 74 74 223
Taro Miyamoto +7 +3 F 76 72 75 223
Hiroyuki Takehara +7 +4 F 70 77 76 223
Shingo Matsuo +7 -1 F 77 75 71 223
33 Akihiko Toki +8 +2 F 73 77 74 224
Daishiro Imamura +8 +2 F 71 79 74 224
Hajime Tsuchimoto +8 +1 F 77 74 73 224
Ichiro Tanimoto +8 +1 F 74 77 73 224
Koji Kishizoe +8 ±0 F 75 77 72 224
38 Yuya Suzuki +9 +2 F 76 75 74 225
Takahiro Tsunefuji +9 +2 F 75 76 74 225
Masayoshi Tanaka +9 +1 F 73 79 73 225
Masaru Nakanishi +9 +1 F 72 80 73 225
42 Naka Ushijima +10 +5 F 72 77 77 226
Sumio Shiotsuki +10 +6 F 71 77 78 226
Masaru Kutsuzawa +10 +7 F 73 74 79 226
Takeshi Nishiyama +10 +2 F 73 79 74 226
46 Shinichi Mizuno +11 +5 F 73 77 77 227
Tomoyuki Yoshiyama +11 +6 F 77 72 78 227
Eiki Matsuda +11 +7 F 73 75 79 227
Norio Dohi +11 +4 F 77 74 76 227
Yusuke Yoshimura +11 +4 F 73 78 76 227
Hideki Tachi +11 +3 F 75 77 75 227
Takaaki Shirade +11 +3 F 79 73 75 227
Masaharu Nakajima +11 +3 F 76 76 75 227
Shigeru Tsuburaya +11 +3 F 75 77 75 227
55 Masahiko Kida +12 +5 F 76 75 77 228
56 Kosuke Tanaka +13 +7 F 77 73 79 229
Yosuke Tanaka +13 +9 F 72 76 81 229
Naoyasu Ogawa +13 +6 F 75 76 78 229
59 Kazuhiko Muramatsu +14 +6 F 76 76 78 230
60 Tomoyuki Kazama +15 +9 F 75 75 81 231
Haruhisa Kanaoka +15 +9 F 76 74 81 231
Sadahiro Matsushita +15 +11 F 73 75 83 231
Atsushi Murakami +15 +9 F 72 78 81 231
Shiro Hijiya +15 +7 F 74 78 79 231
Masaru Ishikawa +15 +7 F 76 76 79 231
66 Kumio Fujita +16 +9 F 77 74 81 232
Michinori Fujimoto +16 +8 F 76 76 80 232
WD Tatsuya Isomori
MC
DQ:Disqualify      WD:Withdraw Page top