HOME
Championship
Full Leaderboard
Full Leaderboard/Scorecards
Course Stats
Hole Locations
Pairings/Tee Times
Weather Information
Players
Championship Information
Photo Gallery
Past Champions
Championship Schedule
Pairings/Tee Times
  Update 08/11 12:48
95th Japan Amateur Golf Championship 2010 Print
[ROUND 2] Entry 16 | QR1 | QR2 | R1 | R2 | Quarterfinals | Semifinals | Third place | Final | ★:Exempt player
Match Time Start Player   Qualifying Rounds Total
R1 R2
17 11:45 1H Naoto Takayanagi IBARAKI 72 73 145
Ichiro Tanimoto KAGAWA 70 73 143
18 14:00 1H Shun Murayama HIROSHIMA 72 72 144
Masaru Takahashi TOCHIGI 68 72 140
19 13:08 1H Naoto Nakanishi OSAKA 70 69 139
Tomoharu Otsuki IBARAKI 74 70 144
20 13:00 1H Hiroki Abe TOCHIGI 68 71 139
Tomoyuki Otsuka SAITAMA 71 69 140
21 13:38 1H Yoshinori Fujimoto NARA 68 70 138
Tsuyoshi Watanabe YAMAGUCHI 70 72 142
22 13:30 1H Kazuo Sato TOKYO 70 70 140
Kota Gondo AICHI 71 69 140
23 13:45 1H Keisuke Otawa TOKYO 69 69 138
Koki Furuta AOMORI 73 71 144
24 14:20 1H Taiki Homma HOKKAIDO 68 72 140
Kota Hirai KAGOSHIMA 72 72 144
Page top